IceTech Norge AS er landets ledende aktør på tørrisblåsing og utstyr for tørrisblåsing.

Fakta om IceTech Norge AS:

  • Hovedkontor og produksjonslokaler på Lista, nærmere bestemt i Lista Fly- og Næringspark
  • Produksjonen startet opp i februar 2008 (ca 4 årsverk)
  • Produserer og selger tørris
  • Selger ColdJet/IceTech produkter (utstyr)
  • 100% av aksjene i IceTech Norge AS eies av Vollan Holding AS

Les mer om ColdJet/IceTech her: 

www.icetechworld.com   

www.coldjet.com