Presentasjon av tørrisblåsing

Demonstrasjon av utstyr og blåsing!

Tørrisblåsing er en revolusjonerende blåsemetode, som har mange fordeler:
– ingen kjemikalier – ikke noe vann – ikke noe avfallshåndtering
– rengjøring av utstyr på stedet – ingen, eller minimal nedetid i produksjonen
– ingen slitasje – forbedrer produktkvalitet – reduserer behov for vedlikehold