Kontaktinformasjon

Daglig leder, Helge Mikalsen

E-post: hm@eserv.no

Telefon: +47 917 91 888
Forretnings- og besøksinformasjon

IceTech Norge AS
Lista Fly- og Næringspark
N-4560 Vanse
Norway

Telefon: +47 953 380 00
Org.nr:  994 849 301

Nettadresser:
www.icetech-norge.no
www.icetechnorge.no
www.icetechworld.com