Felles for containere for IceTech er at de er effektivt isolert, lette, enkle å håndtere, konstruksjonen er modulbasert konstruksjon og slik at containere av ulike modeller kan stables oppå hverandre. Containerne er tilgjengelige i ulike modeller(størrelser) for å dekke ulike behov.

Videre er containerne effektivt isolert for å hindre at tørrisen fordamper(sublimerer) for å hindre og redusere tap av tørris lagring/transport.

IceTech Norge leier ut container(e) til kundene ved kjøp av tørris.
IceTech-containere egner seg spesielt godt til frakt og oppbevaring av tørris.

Tørris fra IceTech Norge på Lista leveres i dag ved bruk av to ulike modeller:

  • IT200 container  som tar 1/2 palleplass og rommer 150 kg is
  • IT500 container som tar 1/1 palleplass og rommer 350 kg is

IceTech Tørris Containere - Spesifikasjoner.pdfIceTech Tørris Containere – Spesifikasjoner


Tabellen nedenfor illustrerer hvor god isoleringsevnen til  en IT500 container er, med forventet tap av tørris over tid:

IT500 DRY ICE LOSS - DRY ICE PELLETS.png