Hva er tørrisblåsing?

  • Tørrisblåsing er en revolusjonerende blåsemetode, som benytter små, kompakte tørrispellets som blåsemiddel.

  • Tørrisblåsing erstatter andre tradisjonelle blåsemetoder, men også andre rensemetoder som benytter helseskadelige kjemikalier, oppløsnings-middel m.m. Tørris går over til gassform i det øyeblikk det treffer overflaten.

  • Tørrisblåsing er en tørr og ikke-strømførende prosess som kan brukes f.eks. direkte på elektromotorer og tekniske anlegg. Prosessen etterlater ingen avfallsprodukter. Man kan rense utstyret, uten å måtte bruke tid på demontering.   

 

Det er mange fordeler knyttet til tørrisblåsing: – ingen kjemikalier – ikke noe vann – ikke noe avfallshåndtering – ingen, eller minimal nedetid i produksjon – rengjøring av utstyr på stedet – ingen slitasje – forbedrer produktkvalitet og reduserer behov for vedlikehold


Vedlikehold ved bruk av tørris kan redusere nedetiden med opptil 70 %: